Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (General Data Protection Regulation – GDPR).
In het kader van deze nieuwe wet informeren wij u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen.

De Stichting Chiropractie Nederland (SCN) mag patiëntendossiers inzien t.b.v. visitatie met als doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit.

Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

 • Mensen die werken bij of voor Tuan Chiropractie en persoonsgegevens verwerken
 • Host van website en mailbox
 • Administratiekantoor
We gebruiken de software « Informer » voor facturering.

Daarnaast kan uw e-mailadres gebruikt via Mailchimp, om u up tot date te houden met betrekking tot nieuws vanuit de Tuan Chiropractie.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Tuan Chiropractie verwerkt en vastgelegd ten behoeve van het behandelproces en de uitvoering van de behandelovereenkomst.

Voor je eerste consult wordt je gevraagd deze gegevens te verstrekken via een informatieformulier:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Beroep
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN